Αμέσως ανατολικά από το χωριό βρίσκεται ο πευκόφυτος, βραχώδης (κυρίως δυτικά) λόφος του Προφήτη Ηλία.Το ανατολικό τμήμα όπου συλλέγονται όστρακα, καλλιεργείται εν μέρει σε δύο επίπεδα.Υπάρχει πηγή ελάχιστα ΒΔ. Σε μικρή απόσταση προς Β. υψώνονται βουνά εν μέρει δασωμένα.Προς τις άλλες κατευθύνσεις η έκταση είναι πεδινή σε πολύ μεγάλη ακτίνα.Ο λόφος είναι ορατός από πολύ μεγάλη απόσταση.Η επιφανειακή κεραμεική είναι γενικά νεολιθική και της ύστερης εποχής χαλκού.Κατά καιρούς έχουν ανακαλυφτεί διάφορα αρχαιολογικά ευρύματα:κυλινδρικό πόδι από τράπεζα, χονδροειδής κεραμεική, λαβές κυλινδρικές, στριφτές, αυλακωτές, ελληνιστικού τύπου west slope, ρωμαικά.
Στην ανατολική πλευρά του Ξηροποτάμου, στο ύψωμα Μαυρουδή, έχει εντοπιστεί αρχαίο κάστρο και πόλισμα σε έναν οχυρό λόφο που ονομάζεται Καλελίκ(592 μέτρα υψόμετρο).Το πόλισμα ήταν χτισμένο στην κορυφή και στη νότια πλαγιά του λόφου, όπου διακρίνονται καθαρά ερείπια κτηρίων με τοιχοδομία από αργούς λίθους, χωρίς τη χρήση κονιάματος, και ανευρίσκονται όστρακα αβαφών αγγείων και πίθων.Στη βόρεια πλευρά του λόφου διακρίνεται μια κατασκευή μεταγενέστερη με χρήση κονιάματος, ενώ στους ΝΑ πρόποδες αποκαλύφτηκε τμήμα υδραγωγείου ρωμαικών χρόνων.Κατά πάσα πιθανότητα στο χώρο αυτό υπήρχε ρωμαική κώμη(Vici).Βέβαια δεν είναι γνωστή η οικιστική του μορφή και οργάνωση και έτσι είναι ελάχιστες οι γνώσεις μας για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής.Το πόλισμα αυτό ο Μερτζίδης το θεωρεί θρακικό και πιστεύει ότι είναι κτίσμα των Βησσών.Από το παλιό μάλιστα όνομα του χωριού Βησό-τσιανη (Βησσότζανη) συμπεραίνει ότι το αρχαίο πόλισμα ονομαζόταν Βέσσα ή Βήσσα και αργότερα προστέθηκε στο όνομά του η κατάληξη –τσιανη.